سیاست حریم شخصی

در هنگام بازی کردن Slototobot یا در سایت http://slotobot.com/ شما گردآوری داده‌های شخصی طبق این «سیاست حریم شخصی» را می‌پذیرید. اگر با این قوانین موافق نیستید، استفاده از سرویس ما را متوقف کنید. 

اطلاعاتی که می‌توانیم گردآوری کنیم::

  • اطلاعاتی که برای دسترسی به Slotobot استفاده می‌کنید: نام، نام خانوادگی، نام کاربر1
  • پیام‌ها و ابرداده‌هایی که برای Slotobot می‌فرستید2
  • داده‌های مربوط به روش استفاده شما از Slotobot، شامل (و نه محدود به): زمان و تاریخ اولین و آخرین نوبت استفاده، تعداد و مبلغ شرط‌بندی(های) برنده و...3
  • داده‌های آماری مربوط به استفاده از اینترنت و الگوهایی که هویت شما را فاش نمی‌کند؛ مانند اطلاعات مرورگر، سیستم عامل، مهر زمانی، صفحات درخواست شده، داده‌های ترافیک، داده‌های مکان.4

روش استفاده از اطلاعات شما

ما از این اطلاعات برای تحلیل کارکرد Slotobot و ترافیک وب‌سایت استفاده می‌کنیم. 

روش به اشتراک گذاشتن اطلاعات شما

ما می‌توانیم از خدمات شخص ثالث برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بهره بگیریم. خدمات شخص ثالث ممکن است به همان داده‌هایی که ما برای انجام دادن کارهای آنها گردآوری می‌کنیم، دسترسی داشته باشد.

تغییرات سیاست حریم شخصی

حق تغییر دادن سیاست حریم شخصی برای ما محفوظ است. تغییرات در این صفحه اعلام می‌شود.

بازخورد