นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในขณะที่เล่น Slotobot หรือบนเว็บไซต์ http://slotobot.com/ คุณยอมรับที่จะให้เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ยอมรับกฎดังกล่าว กรุณาอย่าใช้บริการของเราต่อ

ข้อมูลของคุณที่เราจะเก็บไว้:

  • 1ข้อมูลที่คุณใช้ในการเข้าใช้ Slotobot: ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้
  • 2ข้อความต่าง ๆ และ metadata ที่คุณส่งไปยัง Slotobot
  • 3ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Slotobot ของคุณ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: เวลา และวันที่เข้าใช้งานครั้งแรก และครั้งสุดท้าย หมายเลข และจำนวนของการเดิมพัน/ การชนะการเดิมพัน ฯลฯ
  • 4ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับคำสั่งและรูปแบบการเรียกดู ข้อมูลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ เช่น ข้อมูลของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ การประทับเวลา หน้าที่คุณเรียกดู ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ตั้ง

เราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไร

เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการวิเคราะห์การใช้งานของ Slotobot และปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์

เราจะนำข้อมูลไปแชร์ที่ไหนบ้าง

เราอาจจะใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อทำการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล การบริการจากบุคคลที่สามนั้นอาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันกับที่เราได้รวบรวมไว้เพื่อทำให้ฟังก์ชันของบุคคลที่สามใช้งานได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นจะแสดงอยู่ในหน้านี้

ข้อคิดเห็น