Chính sách Quyền riêng tư

Khi chơi trò chơi Slototobot hoặc truy cập http://slotobot.com/, bạn chấp thuận việc thu thập thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với những quy định này, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Thông tin chúng tôi có thể thu thập:

  • 1Thông tin bạn dùng để truy cập Slotobot: tên, họ, tên người dùng
  • 2Các tin nhắn và siêu dữ liệu bạn gửi đến Slotobot
  • 3Dữ liệu về cách bạn sử dụng Slotobot, bao gồm nhưng không giới hạn: thời gian và ngày sử dụng đầu tiên và cuối cùng, số lần và số tiền cược/ cược thắng, v.v.
  • 4 Dữ liệu thống kê về các mẫu và hành động duyệt web của bạn mà không dùng để nhận dạng bạn, như là thông tin trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, trang mà bạn yêu cầu, thông tin lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích việc sử dụng Slotobot và lưu lượng truy cập trang web.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể dùng các dịch vụ bên thứ ba để thu thập và phân tích thông tin. Các dịch vụ của bên thứ ba có thể truy cập vào dữ liệu mà chúng tôi thu thập để thực thi các tính năng của họ.

Những thay đổi về chính sách bảo mật

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Mọi thay đổi cũng sẽ được đăng trên trang này.

PHẢN HỒI